NĚKTERÉ REALIZOVANÉ AKCE

Since 1990

2022

Bohutín – Podklady ke stanovení OPVZ vodního zdroje

Zpracování podkladů ke stanovení ochranných pásem vodních zdrojů včetně zpracování návrhu opatření v ochranných pásmech k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vody vodních zdrojů, určených k zásobování obce Bohutín pitnou vodou.

Obec Bohutín

2022

Libina Obec – provozní řád vodovodu včetně posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou

Zpracování provozního řádu vodovodu obce Libina včetně posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou obce Libina.

Obec Libina

2022

Hvozd u Konice – studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování chaty pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Soukromá studna

2022

Jindřichov ve Slezsku Chata – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2022

Šubířov RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2022

Václavov u Bruntálu RD ČOV – vsakování odpadních a srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování odpadních a srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

 

2022

Mnichov pod Pradědem – odvodnění pozemků

Hydrogeologický posudek pro odvodnění pozemků ke stavbě rodinného domu v Mnichově pod Pradědem, okres Bruntál.

Soukromá osoba

 

2022

Horní Libina chata RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2022

Nová Ves u Moravské Třebové RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2022

Bílovec RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o., Bílovec

2022

Dolní Orlice Farma – studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Soukromý zemědělský rolník

2022

Bratrušov Lužná – ovlivnění vodního zdroje

Hydrogeologický posudek vlivu prováděných činností v ochranných pásmech vodního zdroje na množství a jakost vody vodního zdroje Bratrušov Lužná, určeného k zásobování obce Bratrušova pitnou vodou.

Obec Bratrušov

2022

Senička, Senice na Hané RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2022

Bedřichov u Oskavy – studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování chaty pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Soukromá studna

2021

Horní Štěpánov Pohora – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum, realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k situování hydrogeologického vrtu, provedením vrtu, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke stavbě studny vodního zdroje, určeného k zásobování obce Pohora pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami, projektu stavby, zajištění vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení ke stavbě studny a výtlačného řádu do vodojemu.

Obec Horní Štěpánov

2021

Vajglov Farma – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum, realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k situování hydrogeologického vrtu, zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím, provedením vrtu, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke stavbě studny vodního zdroje, určeného k zásobování farmy zadavatele pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Farma Vajglov a.s., Břidličná

2021

Krchleby RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2021

Česká Ves (Jeseník) RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2021

Uničov ul. Stromořadí - vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

LENSOMAY s.r.o., Dr. Beneše 86, 783 91 Uničov2021

2021

Brno Líšeň RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Atelier 101 s.r.o. Brno

2021

Loučná nad Desnou / Filipová chata – studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování chaty pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Jokov spol. s r.o.

2021

Mikuleč RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2021

Loučná nad Desnou - Přemyslov RD – studna, ČOV - vsakování odpadních a srážkových vod

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování chaty pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod a hydrogeologický průzkum s vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod a se vsakováním srážkových vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2021

Ondratice RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Halové objekty s. r. o., Brno

2021

Lipňany (Olomouc) RD ČOV – vsakování odpadních a srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování odpadních z domovní ČOV a srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2021

Stříbrnice u Starého Města (Jeseník) Chata ČOV – vsakování odpadních a srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování odpadních z domovní ČOV a srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2021

Přestavlky u Roudnice nad Labem – vodohospodářská bilance malé vodní nádrže

Hydrogeologický posudek vodohospodářské bilance pro stavbu nové vodní nádrže obce Přestavlky u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice.

AXIOM  engineering s.r.o., Pardubice

2021

Studénka nad Odrou RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

HOUSEPROJEKT - project & building s.r.o., Bílovec

2021

Skorošice u Žulové RD – studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování rodinného domu pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2021

Bohuňovice – rekonstrukce budovy – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Oswald Invest a.s., Bohuňovice

2021

Hvozd u Konice – studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování rodinného domu pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2020

Police Úsovsko – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum, realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k situování hydrogeologického vrtu, provedením vrtu, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke stavbě studny vodního zdroje, určeného k zásobování objektu zadavatele pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Úsovsko a.s., Klopina

2020

Horní Moštěnice RD – vsakování srážkových vod a zakládání stavby

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami a inženýrskogeologický průzkum pro zakládání stavby.

Soukromá osoba

2020

Dolany RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2020

 Šternberk RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2020

Olomouc Holice Hala – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

DISPOZIA s.r.o. Brno

2020

Lužná Obec Bratrušov – vodní zdroj

Hydrogeologický posudek vlivu záměru provedení hydrogeologického průzkumu a jímání podzemních vod na množství a jakost vody vodního zdroje Lužná, určeného k zásobování obce Bratrušov pitnou vodou.

Obec Bratrušov

2020

Rudná pod Pradědem RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2020

Boskovice RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2020

Brno Komárov E.ON – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Atelier 101 s.r.o. Brno

2020

Vernířovice chata – studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování chaty pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2020

Drahanovice RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2020

Horní Loděnice RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2020

Závada u Opavy Rybník – vodohospodářská bilance malé vodní nádrže

Hydrogeologický posudek vodohospodářské bilance pro rekonstrukci stávajícího rybníku obce Závada, okres Opava.

Obec Závada, okres Opava.

2020

Velké Losiny RD – studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování rodinného domu pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2020

Králíky OTV – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby zadavatele, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

NUMAZON s.r.o., Černá Pole

2019

Hanušovice Fortex – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum, realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k situování hydrogeologického vrtu, provedením vrtu a poloprovozních hydrodynamických zkoušek, odběry a rozbory vzorků vod, ke stavbě studny vodního zdroje, určeného k zásobování výrobního závodu zadavatele pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

FORTEX – AGS a.s. Šumperk

2019

Velké Vrbno RD - studna a vsakování odpadních vod z domovní ČOV 

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování chaty pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod a hydrogeologický průzkum s vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2019

Velká Bystřice – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2019

Tršice – zvýšení odběru

Doplňkový hydrogeologický průzkum, realizovaný poloprovozními hydrodynamickými zkouškami - čerpací a stoupací zkouškou ze studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke zvýšení odběru podzemních vod k zásobování skupinového vodovodu obce Tršice pitnou vodou

Obec Tršice

2019

Lipová RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2019

Vlaské chata - studna

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologického vrtu se zajištěním souhlasu vodoprávního úřadu, ke stavbě studny k zásobování rekreační chaty pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2019

Bruntál RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2019

Olomouc Holice – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

PROJEKTANTI DOMŮ s.r.o. Olomouc

2019

Šumperk CeramTec – monitorování podzemních vod

Doplňkový hydrogeologický průzkum k monitorování jakosti podzemních vod v okolí výrobního areálu firmy  CeramTec v Šumperku.

CeramTec Czech Republic s.r.o.

2019

Velký Týnec RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2019

Prostějovičky RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních.

Soukromá osoba

2019

Hlušovice RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z rodinného domu, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2019

Libina Obec - regenerace studní

Provedení kamerové zkoušky k zjištění stavů výstroje a mechanické čištění jímacích studní na jímacím území „Na Berlíně“ k obnovení jímací schopnosti vrtaných studní vodního zdroje, určeného k zásobování obce Libina pitnou vodou.

Obec Libina

2019

Kokory chaty – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z chaty, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami.

Soukromá osoba

2019

Medlovice RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod rodinného domu do vod podzemních.

Soukromá osoba

2019

Bedihošť – studna – povolení odběru podzemních vod

Doplňkový hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii pro povolení odběru podzemních vod ze stávající studny k zásobování farmy pitnou vodou

ZetaSpol s.r.o. Bedihošť

2018

Dolní Studénky Obec – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologických vrtů, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke zřízení studny vodního zdroje, určeného k zásobování obce pitnou vodou, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami

Obec Dolní Studénky

2018

Petrov n.D. Obec – víceúčelové hřiště – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů – víceúčelové hřiště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

Obec Petrov nad Desnou

2018

Řepová u Mohelnice RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2018

Vinary u Přerova RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze stavby rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2018

Klopina Úsovsko - jímací vrty

Hydrogeologický průzkum, realizovaný provedením hydrogeologických vrtů, poloprovozními hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, ke zřízení studny vodního zdroje, určeného k zavlažování ovocných sad, včetně zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami

Úsovsko a.s., Klopina

2018

Horní Štěpánov Obec - OPVZ

Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva obce Horní Štěpánov pitnou vodou včetně zastupování při vodoprávním řízení o stanovení ochranných pásem vodního zdroje

Obec Horní Štěpánov

2018

Prostějov ANAH – OPVZ

Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování objektů podnikatele pitnou vodou

Slevárny ANAH Prostějov s.r.o.

2018

Prostějovičky Obec – čerpací zkouška

Poloprovozní hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování obce pitnou vodou

Obec Prostějovičky

2018

Bohutín Obec - jímací vrt - WADI

Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje k zásobování obce pitnou vodou

Obec Bohutín

2018

Staré Město/Stříbrnice - WADI

Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje k zásobování ubytovacích zařízení pitnou vodou

Nováček a syn s.r.o. Šumperk

2018

Pňovice Rolnické družstvo – zvýšení odběru

Vyhodnocení výsledků poloprovozní hydrodynamické zkoušky z jímacího objektu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami ke zvýšení odběru podzemních vod k zásobování farmy Rolnického družstva Pňovice pitnou vodou

Rolnické družstvo Pňovice

2018

Černá voda Rokliny ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2018

Olomouc Nová ulice – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

PROJEKTANTI DOMŮ s.r.o. Olomouc

2018

Šternberk – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2018

Pavlov ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2018

Nedvězí Úskovsko Eko – jímací vrt, Povolení, Stavby

Hydrogeologický průzkum, realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI, provedením jímacího vrtu, poloprovozní hydrodynamickou zkouškou z vrtu s použitím automatické soupravy Solinst pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami včetně zajištění územního řízení, stavebního povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s podzemními vodami, provedení stavby studny a výtlačného řádu a zajištění kolaudace staveb

ÚSOVSKO EKO s.r.o. Klopina

2017

Ostrava Prodoma – rekonstrukce stavby

Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod z areálu prodejny stavebnin a pro projekt rekonstrukce stavby

CONTORL PROJECT INVEST s.r.o.

2017

Štarnov ZD Bohuňovice – zvýšení odběru podzemních vod

Poloprovozní hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování farmy ZD Bohuňovice s.r.o. pitnou vodou

ZD Bohuňovice s.r.o.

2017

Dolní Studénky jímací území Klárec – odborný posudek SFŽP

Hydrogeologický průzkum realizovaný geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI pro vyhledání vodního zdroje a zpracování odborného posudku k žádosti o podpory z programu SFŽP pro stavby studny a vodojemu

Obec Dolní Studénky

2017

Lišná ČOV Vsak

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Ing. Jemelka Projektant

2017

Klopina Úskovsko – jímací vrty - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zavlažování ovocných sad firmy Úsovsko a.s. v Klopině

ÚSOVSKO a.s. Klopina

2017

Janoušov Obec – jímací vrt - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Janoušov pitnou vodou

Obec Janoušov Šumperk

2017

Myslechovice studna - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování rodinného domku a zahrady pitnou vodou

Soukromá osoba

2017

Luběnice Obec – vsak srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

Obec Luběnice

2017

Hlubočky RD – vsak srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2017

Jindřichov Pleče - Studna

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování rodinného domku a tenisových kurtů v Jindřichově pitnou vodouz

Soukromá osoba

2017

Staré Město Štěpánov – jímací vrt - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obnovené sady Štěpánov – Staré Město pitnou vodou

Nováček  a Syn s.r.o. Šumperk

2017

Nový Malín – jímací vrt vodního zdroje Zajícovo pole

Doplňkový hydrogeologický průzkum, realizovaný sledováním a řízením vrtných prací, hydrodynamickými zkouškami, odběry a rozbory vzorků vod, pro zřízení studny vodního zdroje, určeného k zásobování skupinového vodovodu Nový Malín pitnou vodou

Provozní Nový Malín s.r.o.

2016

Petrov n. D. – zklidnění dopravy před obecním úřadem – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů – parkoviště a komunikace, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

Obec Petrov nad Desnou

 

2016

Podolí u Mohelnice – obytná zóna Vlachov – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů obytné zóny Vlachov – parkoviště a komunikace, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

FUTURPOL s.r.o.

 

2016

Tomíkovice u Jeseníka RD ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2016

Prostějov ANAH - vodní zdroj – geneze manganu

Hydrogeologické posouzení geneze manganu v podzemních vodách jímacího území Držovice - Močidýlka

Slevárna Anha Prostějov s.r.o.

2016

Oskava Horní žleb – jímací vrt HV-11 – OPVZ

Podklady ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva obce Oskava pitnou vodou

Projekční kancelář Ing. Jaromír Indra

2016

Olšany/Klášterec –  jímací zářez vodního zdroje

Hydrogeologický průzkum realizovaný vyhledáním zvodnění geofyzikálním přístrojem ABEM WADI k opravě jímacího zářezu vodního zdroje, určeného k zásobování obyvatelstva Klášterce pitnou vodou

Obec Olšany

2016

Jiříkovice u Brna Hala – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů průmyslové haly – ze střech budov a parkoviště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

REPENS project s.r.o.

2016

Jesenec – přestavba fary na bytovky – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod ze zpevněných povrchů stavby – z parkoviště, včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

Projekční kancelář Ing. Rostislav Zimmer

2016

Sádek u Opavy ČOV – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádřeno osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2016

Štěpánov RD - studna

Hydrogeologický posudek k umístění studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování rodinného domu pitnou vodou

Soukromá osoba

2016

Tučín u Přerova RD – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod zestavby  rodinného domku zpevněných povrchů včetně hydraulických výpočtů doporučeného způsobu vsakování

Soukromá osoba

2016

Horní Štěpánov (Prostějov) – čerpací zkouška

Poloprovozní  hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami včetně zajištění územního řízení, stavebního povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s podzemními vodami k zásobování obce Horního Štěpánova pitnou vodou

Obec Horní Štěpánov

2015

Lužná (Šumperk) – jímací zářez

Doplňkový hydrogeologický průzkum realizovaný měřením přístrojem ABEM WADI k opravě jímacího zářezu k zásobování obce Bratrušov pitnou vodou

Obec Bratrušov

2015

Libina (Šumperk) – čerpací zkouška

Poloprovozní  hydrodynamická zkouška z jímacího vrtu pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami k zásobování farmy Úsovsko a.s. v provozní vodou

Úsovsko a.s.

2015

Bělkovice-Lašťany – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2015

Šumperk CeramTec – monitoring

Doplňkový hydrogeologický průzkum k monitorování jakosti podzemních vod v okolí výrobního areálu firmy  CeramTec v Šumperku

CeramTec Czech Republic s.r.o.

2015

Pňovice (Olomouc) – vsakování  srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2015

Lazníčky (Přerov) – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum k vypouštění odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2015

Záříčí (Přerov) – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2015

Rejhotice – studna – WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami

Soukromá osoba

2015

Malá Morávka - studna

Hydrogeologický posudek k umístění studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování rodinného domu pitnou vodou

Soukromá osoba

2015

Oskava – jímací vrt - WADI

Geofyzikální průzkum přístrojem ABEM WADI k situování jímacího vrtu včetně zpracování projektu hydrogeologického průzkumu k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Oskava pitnou vodou

Obec Oskava

2015

Bratrušov (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Bratrušov pitnou vodou

Obec Bratrušov

2014

Obědné (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Obědné pitnou vodou

Obec Libina

2014

CeramTec (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování firmy provozní vodou

CeramTec Czech Republic s.r.o.

2014

Křelov (Olomouc) – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum, realizovaný kopanými sondami, nálevkovými zkouškami, rozbory vzorků zemin, ke vsakování srážkových vod a odvodňování pozemků pro rodinnou rezidenci

EUROGEMA a.s.

2014

Moravský Beroun - hřbitov

Hydrogeologický průzkum pro posouzení vhodnosti místa veřejného pohřebiště

Město Moravský Beroun

2014

Želeč (Vyškov) – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2014

Olomouc Holice – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  ze stavby rodinného domu do vod podzemních

REFI stavební s.r.o.

2014

Dobrčice (Přerov) - studna

Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny v ochranných pásmech zdrojů přírodních minerálních vod stolních Horní Moštěnice k zásobování rodinného domu a zahrady vodou

Soukromá osoba

2014

Drvalovice (Blansko) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum s geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou

FARMA DRVALOVICE s.r.o.

2014

Olomouc Týneček – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod  z obytné zóny rodinných domů do vod podzemních včetně vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii  k nakládání s podzemními vodami

STAVING engineering, s.r.o. Olomouc

2013

Horní Štěpánov (Prostějov) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum s geofyzikálním průzkumem přístrojem ABEM WADI k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou včetně zajištění  povolení k odběru podzemních vod a povolení vodního díla

ELIT STAR a.s. Horní Štěpánov

2013

Černá Voda (Jeseník) – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rekreační chaty do vod podzemních včetně zajištění projektu čistírny odpadních vod

BAUCOM s.r.o. Brno

2013

Libina ČOV (Šumperk) - studna

Doplňkový hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemních vod k zásobování ČOV provozní vodou

Obec Libina

2013

Zašová (Vsetín) – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2013

Dolní Studénky (Šumperk) vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování srážkových vod z obytné zóny rodinných domů  do vod podzemních

Provozní Nový Malín s.r.o.

2013

Nový Malín – řešení střetů zájmů

Hydrogeologické posouzení vlivu odběru podzemních vod na povrchové vody a vlivu odběru povrchových vod z Malínského potoka na podzemní vody a na evropsky významný druh rostliny v CHKO Hrubý Jeseník

Obec Nový malín

2013

Kořenec (Blansko) – studna

Vyhledání vodního zdroje přístrojem ABEM WADI k situování studny individuálního zásobování vodou

Soukromá osoba

2013

Vernířovice – jímací vrt (Šumperk)

Hydrogeologický průzkum k zajištění zdroje podzemních vod k zásobování obce Vernířovice pitnou vodou včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemních vod

Obec Vernířovice

2012

Libina – zvýšení odběru (Šumperk)

Doplňkový hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke zvýšení odběru podzemních vod k zásobování obce Libiny pitnou vodou

Obec Libina

2012

Olomouc Chválkovice – vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum pro návrh vsakování srážkových vod  z areálu prodejny dlažeb do vod podzemních včetně vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii  k nakládání s podzemními vodami

ALW INDUSTRY s.r.o. Olomouc

2012

Bezděkov – studna (Olomouc)

Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny k zásobování rodinného domu pitnou vodou včetně zajištění projektu studny

Soukromá osoba

2012

Chrastice u Starého města – studna (Jeseník)

Geofyzikální průzkum k vyhledání zvodněných tektonických poruch pro situování hydrogeologického vrtu ke zřízení studny

Soukromě hospodařící zemědělec

2012

Lipina u Šternberka - hřbitov

Hydrogeologický průzkum pro posouzení vhodnosti místa veřejného pohřebiště

Obec Lipina u Šternberka

2012

Olomouc Slavonín – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření  osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování odpadních vod z rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2012

Nový Malín (Šumperk) – jímací území Malínského lesa – zvýšení odběru

Doplňkový hydrogeologický průzkum k ověření možnosti zvýšení odběru podzemních vod z jímacího  území Malínského lesa

Obec Nový Malín

2011

Vrahovice (Prostějov) – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování srážkových vod ze stavby rodinného domu do vod podzemních

Soukromá osoba

2011

Lazníky (Přerov), Horka nad Moravou – vsakování dešťových vod

Hydrogeologické posudky a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování srážkových vod ze staveb rodinných domů do vod podzemních

Stavební a projekční servis s.r.o. Olomouc

2011

Mohelnice Řepová – vsakování odpadních vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami – ke vsakování (vypouštění) odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2011

Bludov Bytový dům – doplňkový hydrogeologický průzkum

Hydrogeologické vyhodnocení provedení vrtu k žádosti o vydání závazného stanoviska ČIL ke zřízení studny v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov

Obec Bludov

2011

Boskovice – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových z povrchu komunikace do vod podzemních

Soukromá osoba

2011

Chomoutov Hrachoviska – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových z areálu firmy Moravská výrobní a.s. v Chomoutově do vod podzemních

Moravská výrobní a.s., Olomouc - Chomoutov

2010

Zábřeh ENCO s.r.o. – tepelné čerpadlo

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke zřízení tepelného čerpadla

ENCO s.r.o. Olomouc

2010

Mohelnice Transmo a.s. – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický průzkum a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod z parkoviště do vod podzemních

Transmo a.s. Mohelnice

2010

Charváty – vsakování dešťových vod z rodinného domku

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2010

Senice na Hané zemědělská farma – jímací vrt

Doplňkový hydrogeologický průzkum ke zvýšení vydatnosti stávajícího vodního zdroje k zásobování zemědělské farmy

Soukromě hospodařící zemědělec

2010

Hvozdečko u Bouzova – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum k ověření hydrogeologických poměrů a zajištění zdroje podzemních vod

Agir spol. s r.o.

2010

Rapotín (Šumperk) - studna

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ke zřízení studny a k odběru vody ze studny

Soukromá osoba

2009

Bohuňovice (Olomouc) – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vsakování dešťových vod ze stavby rodinného domku do vod podzemních

Soukromá osoba

2009

Nemile u Zábřeha (Šumperk) – vsakování odpadních vod z ČOV

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z čistírny odpadních vod z rodinného domku do vod podzemních

Soukromá osoba

2009

Hněvotín - Topolanská ulice (Olomouc) – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vsakování dešťových vod pro stavbu rodinného domku, se zvláštním zřetelem k ochraně jakosti vody vodního zdroje, určeného k hromadnému zásobování obyvatelstva obce Hněvotín pitnou vodou

Soukromá osoba

2009

Tršice (Olomouc) – Obytná zóna Záhumenky – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický průzkum – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii ke vsakování dešťových vod do vod podzemních ze střech 25 rodinných domků a z povrchu komunikace obytné zóny, se zvláštním zřetelem k ochranným pásmům vodního zdroje Pazdernice.

Provádění staveb Olomouc, a.s.

2009

Véska Sport Club (Olomouc) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum zdroje podzemních vod ke zřízení studny včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny.

Sdružení Sportovní klub Véska

2009

Prostějovičky (Prostějov) – jímací území západ

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod k zásobování obce Prostějovičky pitnou vodou.

Obec Prostějovičky (Prostějov)

2008

Krčmaň farma AGRA (Olomouc) – návrh ochranných pásem vodního zdroje

Návrh ochranných pásem vodního zdroje Krčmaň AGRA včetně návrhu opatření a návrhu ověření účinnosti ochrannými pásmy.

Agra Velký Týnec a.s.

2008

Jestřebí ČOV (Šumperk) – vsakování odpadních vod do vod podzemních

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2008

Bludoveček (Šumperk) – studna

Hydrogeologický průzkum ke zřízení studny k individuálnímu zásobování rodinného domku pitnou vodou

Soukromá osoba

2008

Olomouc – Holice – vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ke zasakování dešťových vod do vod podzemních

Soukromá osoba

2008

Brodek u Přerova – jímací území Sladovny

Hydrogeologické posouzení – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro odběr podzemních vod ze studní k zásobování provozovny Moravaltu s.r.o. pitnou a provozní vodou.

Moravamalt s.r.o.

2007

Hněvotín GEMO (Olomouc) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování provozovny GEMO v Hněvotín.

GEMO Olomouc a.s.

2007

Velké Losiny (Šumperk) - ochranná pásma lázní - studna

Hydrogeologický posudek – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii pro odběr podzemních vod ze studny v ochranném pásmu lázní Velké Losiny

Soukromá osoba

2007

Mladoňov (Šumperk) – jímací území Sever

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Mladoňov pitnou vodou

Obec Nový Malín

2006

Daskabát VLS (Olomouc) – studna užitkové vody

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny

Vojenské lesy a statky s.p.

2006

Prostějov Ul. Brněnská – vrty pro tepelná čerpadla

Hydrogeologický posudek- vyjádření ke zřízení vrtů pro tepelná čerpadla pro rodinný domek

Soukromá osoba

2006

Nový Malín (Šumperk) – jímací území „Pod lesem“

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Nový Malín pitnou vodou

Obec Nový Malín

2005

Nová Dědina Tekro (Olomouc) – vodní zdroj

Hydrogeologický posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro odběr podzemních vod ze studny k zásobování podniku Tekro pitnou a provozní vodou

Tekro s.r.o. Nová Dědina

2005

Klopina Úsovsko a.s. (Šumperk) – superpozice studní 

Hydrogeologické posouzení možnosti vzájemného ovlivnění studní při odběru podzemních vod

Úsovsko a.s. Klopina

2005

Kladky (Prostějov) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Kladky pitnou vodou

Obec Kladky

2004

Horní Štěpánov (Prostějov) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Horní Štěpánov pitnou vodou

Obec Horní Štěpánov

2004

Bělkovice (Olomouc) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum k zajištění zdroje podzemních vod včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod ze studny k zásobování obce Bělkovice pitnou vodou

Obec Bělkovice

2004

Pazdernice/Tršice (Olomouc) – OPVZ

Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou

Obec Tršice

2003

Hněvotín  Hřbitov – HG posudek

Hydrogeologické posouzení pro provoz veřejného pohřebiště

Obec Hněvotín

2003

Klenovice na Hané – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum k zajištění vodního zdroje k zásobování hřiště vodou

Obec Klenovice na Hané

2003

Jindřichov Pleče (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Jindřichov (Šumperk) pitnou vodou

Obec Jindřichov, okres Šumperk

2002

Libina Sever – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Libina pitnou vodou

Obec Libina

2002

Albeřice, Radošov (K.Vary) – jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

Vojenské lesy a statky s.p.

2002

Nová Dědina Tekro (Olomouc) – čerpací zkouška

Doplňkový hydrogeologický průzkum k ověření vydatnosti a kvality vodního zdroje

Tekro a.s. Nová Dědina

2001

Písařov (Šumperk) – OPVZ

Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou

Obec Písařov

2001

Velký Týnec - jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

Obec Velký Týnec

2001

Šumperk IPB – snížování hladiny podzemní vody

Hydrogeologický průzkum a čerpání ke snížení hladiny podzemních vod pod základy budovy IPB v Šumperku

Investiční a poštovní banka a.s.

2000

Horní Studénky (Šumperk) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Horní Studénky pitnou vodou

Obec Horní Studénky

2000

Stará Ves (Bruntál) – OPVZ

Návrh ochranných pásem vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou

Obec Stará ves

2000

Valštejn Kraví Hora (Bruntál) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

Respol s.r.o. Opava

1999

Topolany (Olomouc) Dětské centrum

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

Dětské centrum Olomouc

1999

Benkovice (Opava) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

Ministerstvo obrany ČR

1999

Dolní Újezd - odvodňování zářezu R37

Hydrogeologický průzkum pro odvodňování zářezu silnice R 37

Ředitelství silnic a dálnic ČR

1998

Klopina (Šumperk) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

Úsovsko a.s.

1998

Dukovany JEDU – monitoring

Hydrogeologický průzkum pro zjištění a odstranění znečištění podzemních vod a zemin ropnými látkami metodou „in site“

Jaderná elektrárna Dukovany s.p.

1998

Velký Újezd – jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Velký Újezd pitnou vodou

Obec Velký Újezd

1997

Doloplazy (Olomouc) – OPVZ

Návrh ochranných pásem vodního zdroje

Obec Doloplazy

1997

Mladějovice ZD (Olomouc) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování farmy Zemědělského družstva pitnou vodou

ZD Mladějovice

1997

Olomouc Lazce – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje

Česká akademie věd

1996

Hněvotín Velký Klupoř – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Hněvotín pitnou vodou

Obec Hněvotín

1996

Horní Štěpánov – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Horní Štěpánov pitnou vodou

Obec Horní Štěpánov

1996

Stará Ves – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Stará Ves pitnou vodou

Obec Stará Ves

1995

Véska, Pohořany u Dolan (Olomouc) – jímací vrt

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obcí Pohořany a Véska pitnou vodou

Obec Dolany

1995

Ostravar Pivovar – čerpací zkouška

Doplňkový hydrogeologický průzkum pro ověření vydatnosti a kvality  vodního zdroje

Pivovar Ostravar

1995

Hněvotín „Topolanská“ – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Hněvotín pitnou vodou

Obec Hněvotín

1994

Lhota p.K., Ludéřov, Střížov  – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obcí Lhota p. K., Ludéřov, Střížav pitnou vodou

Obec Drahanovice

1994

Zátor (Bruntál) – jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Zátor pitnou vodou

Obec Zátor

1994

Hněvotín ZD (Olomouc) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování zemědělského družstva pitnou vodou

JZD Hněvotín

1993

Vsetín  Zásobování teplem – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku provozní vodou

Zásobování teplem Vsetín s.p.

1993

Prlov (Zlín) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Prlov pitnou vodou

Obec Prlov

1993

Doloplazy – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce Doloplazy pitnou vodou

Obec Doloplazy

1992

Velké Losiny - farma státního statku – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování zemědělské farmy pitnou vodou

Státní statek Šumperk s.p.

1992

Konice Kožetvorba – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování průmyslového podniku pitnou a provozní vodou

Kožetvorba v.d.

1992

Buchlovice (Zlín) – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování autocampingu pitnou vodou

Autokemp Buchlovice

1991

Brodek u Přerova Sladovny – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku pitnou a povozní vodou

Obchodní sladovny Prostějov s.p.

1991

Nový Malín (Šumperk) – skládka PO

Hydrogeologický průzkum pro zjištění znečištění podzemních vod ze skládky průmyslových odpadů

Eternity s.p. Šumperk

1991

Sobotín (Šumperk) – jímací vrty

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování obce pitnou vodou

MNV Sobotín

1990

Šternberk Chronotechna – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje k zásobování podniku pitnou a provozní vodou

Chronotechna s.p.

 

© Copyright LAHIG s. r. o.